(function() { (function(){function b(g){this.t={};this.tick=function(h,m,f){var n=f!=void 0?f:(new Date).getTime();this.t[h]=[n,m];if(f==void 0)try{window.console.timeStamp("CSI/"+h)}catch(q){}};this.getStartTickTime=function(){return this.t.start[0]};this.tick("start",null,g)}var a;if(window.performance)var e=(a=window.performance.timing)&&a.responseStart;var p=e>0?new b(e):new b;window.jstiming={Timer:b,load:p};if(a){var c=a.navigationStart;c>0&&e>=c&&(window.jstiming.srt=e-c)}if(a){var d=window.jstiming.load; c>0&&e>=c&&(d.tick("_wtsrt",void 0,c),d.tick("wtsrt_","_wtsrt",e),d.tick("tbsd_","wtsrt_"))}try{a=null,window.chrome&&window.chrome.csi&&(a=Math.floor(window.chrome.csi().pageT),d&&c>0&&(d.tick("_tbnd",void 0,window.chrome.csi().startE),d.tick("tbnd_","_tbnd",c))),a==null&&window.gtbExternal&&(a=window.gtbExternal.pageT()),a==null&&window.external&&(a=window.external.pageT,d&&c>0&&(d.tick("_tbnd",void 0,window.external.startE),d.tick("tbnd_","_tbnd",c))),a&&(window.jstiming.pt=a)}catch(g){}})();window.tickAboveFold=function(b){var a=0;if(b.offsetParent){do a+=b.offsetTop;while(b=b.offsetParent)}b=a;b<=750&&window.jstiming.load.tick("aft")};var k=!1;function l(){k||(k=!0,window.jstiming.load.tick("firstScrollTime"))}window.addEventListener?window.addEventListener("scroll",l,!1):window.attachEvent("onscroll",l); })();

M. Bakri Musa

Seeing Malaysia My Way

My Photo
Name:
Location: Morgan Hill, California, United States

Malaysian-born Bakri Musa writes frequently on issues affecting his native land. His essays have appeared in the Far Eastern Economic Review, Asiaweek, International Herald Tribune, Education Quarterly, SIngapore's Straits Times, and The New Straits Times. His commentary has aired on National Public Radio's Marketplace. His regular column Seeing It My Way appears in Malaysiakini. Bakri is also a regular contributor to th eSun (Malaysia). He has previously written "The Malay Dilemma Revisited: Race Dynamics in Modern Malaysia" as well as "Malaysia in the Era of Globalization," "An Education System Worthy of Malaysia," "Seeing Malaysia My Way," and "With Love, From Malaysia." Bakri's day job (and frequently night time too!) is as a surgeon in private practice in Silicon Valley, California. He and his wife Karen live on a ranch in Morgan Hill. This website is updated twice a week on Sundays and Wednesdays at 5 PM California time.

Sunday, March 28, 2021

Harapan Dan Cabaran Teknoloji Digital Dalam Pembelajaran Talian

  

Harapan Dan Cabaran Teknoloji Digital Dalam Pembelajaran Talian

 

M. Bakri Musa

[Persembahan saya di webinar anjuran Islamic Renaissance Front, Sabtu Januari 31, 2021 bersama dengan ahli panelis Dato Dr. Madeline Berma dan moderator Shamshir Alam]

 

TD Dalam Pendidikan Luar Bandar. Pengalaman Malaysia dan Negara Luar

 

[Bahagian Ketiga Dalam Empat)

 

Sungguh pun TD sudah merata digunakan dalam pendidikan diseluruh peringkat dan di dunia, tetapi buku terakhir nya belum lagi ditulis dan mungkin tidak dapat di tulis oleh sebab model yang sesuai di satu negara tidak setentunya akan sesuai dengan yang lain. Perbedzaan berlaku juga di dalam negri sebab masaalah di Kapit tidak sama dengan di Gua Musang.

 

Perbezaan juga berada di antara sekolah rendah, meneggah, dan perengkat universiti. Begitu juga dengan pendidekan khas dan matapelajaran seperti seni musik. Model “One Laptop Per Child” (OLPC – satu laptop untuk satu murid) kurang berjaya di Africa dan India, tetapi di Uruguay ia berjaya melompatkan pencapaian murid luar bandar dan mengurangkan ketidsamaan pencapaian antara mereka di luar bandar dan di bandar, dan antara kaya dan miskin. OLPC seterusnya berjaya meninggikan pergunaan TD dalam masyarakat am akibat persebaran oleh murid sekolah. Tetapi di Kenya, computer yang di beri ke murid terus hilang atau dicuri, rosak, dan tidak berguna lagi!

 

Di Malaysia, berita nya agak baik sedikit. Sekarang sudah muncul isi atau kandongan yang sesuai untuk keadaan tempatan. Tadi saya rujuk kepada sumbangan Cikgu Nazmi Rosli, Norhailim Mutalib dan Samuel Isaiah. Inilah endah nya TD. Tunas baru yang mungkin tidak di sangka akan timbul. Tanggung jawab kementerian ialah menolong mereka bukan juga dengan hadiah tetapi dengan wang grant untuk membesarkan dan meluaskan sumbangan mereka.

 

Ada tiga perhatian yang patut kita sedari. Pertama, di Lembah Silicon, California, Mekah TD, sekarang sudah muncul sekolah yang menarik, dimana komputer dan alat digital lain diharamkan dalam bilik darjah. TD hanya di gunakan untuk pentakbiran, bukan untuk pendidikan. Ibu bapa disini semua nya faham tentang peranan TD. Bahkan mereka bekerja dalam bidang itu, tetapi mereka tidak ingin anak mereka mengunakkan TD dalam pedidekkan. Sekali pandang ini mungkin pelik sedikit, menceritakan arus baru yang berlawanan dengan keadaan semasa. Tetapi tidak. Murid2 itu semua sudah fasih dan pintas menggunakan TD di rumah dan diluar bilek darjah.

 

Apa maknya bila di Mekah TD, guru dan ibu bapa tidak membenarkan computer dalam bilik darjah? Mereka balik keasal dengan cara lama. Iaitu, pendidikkan adalah satu perusahan antara seorang guru dengan murid nya, mengunakan kapur dan papan hitam sahaja.

 

Ini ialah kecuali yang membuktikan kebenaran, atau dalam BI, the exception that proves the rule. Murid mereka semua sudah fasih dengan mengunanakan TD di luar bilek darjah. Jadi guru mereka memberatkan benda benda atau unsur unsur yang tidak boleh di ajar melalui TD, saperti budi bahasa dan bagaimana untuk berkerja bersama dan bantu membantu. Tetapi oleh sebab ketatan Covid 19, mereka dengan senang menjalankan pengajian mereka melalui e-learning.

 

Pemerhatian kedua ialah di mana daerah pun memang ada sekolah di mana guru enggan atau tidak berminat berkhidmat oleh sebab beberapa masaalah dan berbilang alah. Cara hendak menarik guru kesekolah serupa itu tidak tergantung atas sama ada atau tidak TD tetapi berlandasan atas unsur lain saperti gaji, elaun tambahan, dan beberapa galakkan yang lain. Saya yakin kalau kita naikkan gaji atau elaun mereka dan memberi kemudahan saperti rumah sewa percuma, itu akan memberi kesanan yang lebih bermakna. Mungkin TD menyenangkan kerja guru tetapi itu dengan sendiri nya tidak akan menarik guru ke sekolah di Gua Musang atau Ulu Kapit.

 

Perhatian ketiga ialah sekolah yang disifatkan berjaya, sama ada di Malaysia, Finland, atau America, mempunyaii beberapa kesamaan nya. Antaranya ialah guru, ibubapa, dan masyarakat tempatan semua bersama aliran untuk menjunjung tinggi tujuan sekolah itu. Pendekkata, sukar untuk sekolah dan murid nya maju jika guru tidak dapat sokongan dari ibubapa dan masyarakat tempatan. TD tidak menukarkan sifat itu.

 

Malaysia bernasib baik sebab pendidikan adalah dibawah kerajaan pusat dan bukan kerajaan negri atau tempatan saperti di Amerika. Oleh sebab itu, ketidakseimbangan antara sekolah lebih senang di baikki. Ini adal masaalah terbesar di Amerika. Keadaan di Finland bersama dengan Malaysia tetapi di sana perbedaan tidak banyak jaraknya antara sekolah bercapaian tinggi dengan sekolah pencapaian rendah. Oleh sebab itu ibu bapa tidak heboh mencari sekolah yang baik untuk anak mereka. Mereka sebaliknya hanya memileh sekolah yang senang untuk mereka seperti yang dekat dari rumah. Di Malaysia ibu bapa heboh untuk memasokki anak mereka kesekolah berasrama penuh supaya anak mereka ditanggung oleh kerajaan dari awal lagi. Sepatutnya sekolah berasrama dihadkan kepada anak B40 atau anak miskin.

 

Pencapaian pendidikan, sama ada dizaman sebelum TD atau sekarang, berkaitan terus dengan kemajuan masyarakat, dan berkaitan songsang (inverse relationship) dengan kemiskinan. Ini pengalaman di seluruh dunia. Ini merujuk kepada nilai atau mutu insan yang saya sebutkan pada permulaan tadi.

 

Mengikut kajian Muhammad Abduh Khalid, 100 peratus kanak kanak dirumah flat di KL dianggap dalam kumpulan kemiskinan; begitu juga di luar bandar. Kemiskinan meliputi di bandar dan luar bandar.

 

Pakar ekonomi Prof Jomo menyatakan bahawa 90 peratus murid di Malaysia tidak dapat kemudahan TD. Itu angka yang saya rasa amat tinggi. Mengikut Yayasan Hasanah pula, hanya 37 peratus. Di Amerika, lebih kurang 15 peratus. Prof Jomo mencadangkan membawa balik siaran radio dan televisyen yang lama oleh sebab sekolah di luar bandar boleh dengan senang menerima siaran radio dan telivisyen daripada signal Internet. Radio dan televisyen teknolji lima pulohan. Untuk gunaan sementara atau stop-gap sahaja, itu saya setuju. Banyak kelemahan pendidikkan melalui radio dan TV. Anataranya, ia satu arahan sahaja. Guru tidak dapat mengiktirafkan peneriman atau balas dari murid. Murid luar bandar Malaysia patut menerima kemudahan yang seimbang dengan murid di bandar dan dengan murid moden antarabangsa.

 

Lebih bagus lagi kalau kita ubahsuaikan saluran atau bandwith televishyen untuk membawa signal internet. Masaalah nya disitu bukan engineering (itu boleh dilangkahi) tetapi undang undang. Ini telah di buat di Africa. Memberi kemudahan broadband di luar bandar, sama ada memileh cable, satellite, atau saluran telephone, adalah soalan engineering dengan mengambil latar belakang landskape (saperti lindungan gunung), keadaan physical (seperti hutan), dan suasana masyarakat. Pilihan yang sesuai untuk rumah panjang di Ulu Kapit mungkin tidak sesuai di pantai Kemaman, di hutan Gua Musang, atau di rumah pangsa Kuala Lumpur.

 

Sambungan Terakhir Dalam Empat Bahagian – Pilihan Yang Sesuai Untuk Malaysia

Monday, March 22, 2021

Promises and Challenges of Digital Technology in Distant Learning

  

Promises and Challenges of Digital Technology In Distant Learning

 

M. Bakri Musa

 

[Presented in part at a webinar sponsored by the Islamic Renaissance Front, Malaysia, Saturday January 31, 2021, together with fellow panelist Dato Dr. Madeline Berma, and Shamshir Alam moderating.]

 

Second of Four Parts

 

Issue of Content and Software

 

In Part I, I discussed the issue of hardware, principally that of costs. The second is software and content. By contrast, this is easier to overcome as we have many excellent programs available. There is no need to reinvent the wheel, only to modify them to fit local needs. Malaysia is fortunate to have many imaginative content made by enterprising local teachers for their students.

 

            Surf the webs of Norhailmi Abu Mutalib and Samuel Isaiah on the peninsula, both finalists in the Global Teacher Prize award. In the interior of Sarawak we have Cikgu Nazmi Rosli, winner of the Golden Hearts Prize. There are many others who have created attractive contents for their students. We must honor and recognize these teachers by giving them grants so they could expand their work. We do not need to wait for them to receive foreign recognition before supporting them.

 

Malaysia is fortunate that its script is romanized; we are thus spared the burden of the Thais, Chinese, and Tamils. Yet we do not appreciate this significant advantage.

 

There is one issue with respect to content. Eighty-five percent of the Internet and the language of digital technology generally is English. That is a big obstacle with Malays as our students are severely deficient in that area. We do not emphasize English as a matter of policy in the mistaken belief that learning English is tantamount to not respecting our national language. That erroneous conviction destroys our education system, and with that, our community.

 

To benefit maximally from the Internet, our students have to be facile with English. This is the biggest handicap, again self-created by our polivymakers, facing Malay students. That need not be. Sugara Mitra showed in his studies with rural students in India that this problem is readily remediable. With his innovative on-line programs in English like “Granny in the Cloud” and “Schools in the Cloud,” those students could converse and understand spoken English in a matter of weeks.

 

A year or two ago there was the sensational story of a seven-year-old Malay girl. They call her Aisyah London because of her fluency in English even before she entered school. More impressive, her English was not the typical rojak Manglish of locals but BBC English. Her parents had let her listen to BBC and Youtube. That is the same phenomenon Mitra discovered with his Indian rural students.

 

To Mitra, it would be better to build 5G towers and give free broadband access to rural students than to send ill-trained local teachers to teach them English, or Manglish.

 

In his studies with the “Hole in the Wall” experiment in India, Mitra placed a computer in a hole in a wall. He then videotaped the students’ reactions. In just a few weeks the students were able to surf the Internet on their own. Indeed they in turn taught their teachers! This experiment has been repeated elsewhere outside of India, and the results were the same. Visit any kampung and you will find students facile with using smartphones without having been formally taught.

 

Mitra concluded that children, whether in India, Sweden, or United Kingdom, can spontaneously organize themselves to learn on their own and to teach their fellow classmates without there being any specific instructions or directions from their teachers. With that, Mitra spawned such programs as “Self-Organizing Learning Environment” (SOLE) and “Hello Hubs.”

 

To recap, first, the issue of costs with hardware is surmountable. Indeed the cost of not supplying hardware and broadband access to our rural students is many times more. Second, the issue of content is non-existent. We should count ourselves lucky in that our national language uses the romanized script, the script of the Internet.

 

            There is one other factor that is often forgotten or ignored. The term I coined is “culture-ware.” That is, those elements in one’s culture and values of one’s society that would encourage one to accept new ideas and technologies, or conversely, oppose whatever is new and novel, except for cars and wives. 

 

Referring to my earlier example, yes that Orang Asli son in Ulu Kelantan could converse with the daughter of a billionaire in New York through Skype and Zoom, but will their respective parents as well as societies allow and condone that, or conversely put obstacles in their path?

 

This is what I meant by culture-ware, one that is difficult to overcome. At another level, would we encourage our young to learn English so they could surf the Internet? Likewise would our religious bureaucrats feel comfortable letting local Muslims listen to sermons given by Syamsul Ali from new York or Ilil Abdullah from Jakarta?

 

In her signature song Judy Garland croons, “How are you going to keep them on the farm once they have been to Gay Paree?” Today digital technology brings Gay Paree to the kampungs!

 

This is the biggest quandary referred to by my term culture-ware. There are many studies on students who are comfortable with the Internet. First their English fluency shot up. Best of all theirs is not pidgin English or local singsong Manglish the consequence of local teaching, but standard English. Beyond that, they could quickly be on par with those students in the First World. These advantages spill over onto the greater community to help local farmers and traders.

 

On the flip side, there are many sinister components with digital technology. Among them, on-line gambling, pornography, and cross-border money laundering. Then there is “face recognition” technology. On one hand, it allows the rapid detection of missing children. On the other, it allows a repressive government to violate their citizen’s rights as is happening today in China.

 

            That is a truism in science. All human inventions have this dual and contradictory potential. Nuclear technology allows us to have cheap energy but at the same time it has the potential to destroy mankind. Digital technology is no exception. That is the daunting challenge.

.

Digital technology affects all aspects of our lives, from trade and the economy generally to liberating the human mind. We cannot afford to ignore it. We must give it top priority. It is the technology for the present as well as the future, one that could enable us to lead forward to join the ranks of the developed world.

 

Next:  Third of Four Parts:  Digital Technology in Rural Education:  The Experience in Malaysia and Elsewhere.

Sunday, March 21, 2021

Harapan dan Cabaran Teknoloji Digital Dalam Pembelajaran Talian

  

Harapan Dan Cabaran Teknoloji Digital Dalam Pembelajaran Talian

 

M. Bakri Musa

Persembahan saya di webinar anjuran Islamic Renaissance Front, Sabtu Januari 31, 2021 bersama dengan ahli panelis Dato Dr. Madeline Berma dan moderator Shamshir Alam)

 

Masaalah Kandongan

Bahagain dua Dalam Empat

 

Masaalah kedua ialah kandongan, atau software dan isi. Ini senang sekali dibatasi sebab sudah banyak kandongan yang sedia ada. Tidak berguna kita membuang masa mengreka roda baru, hanya untuk mensuaii isi yang sedia sekarang ada untuk kehendak keadaan tempatan. Lihat lah sekarang sudah ramai guru tempatan yang sudah mengreka isi untuk di gunakkan oleh murid mereka.

 

Layari lah web Cikgu Norhailmi Abu Mutalib dan Samuel Isaiah di semenanjung. Mereka kedua adalah finalist hadiah Global Teacher Prize. Di pendalaman Sarawak pula, Cikgu Nazmi bin Rosli, pemenang Golden Hearts Award. Ramai lagi guru guru yang mengambil kesempatan membuat kandongan yang menarik untuk murid mereka. Kita mesti hormati bekat tempatan saperti mereka dengan membiayi project mereka supaya keluaran mereka lebih meningkat lagi. Tak payah menunggu mereka menerima pengiftaran dari luar negeri. Beri mereka grant duit; itu lebih lagi bermakna.

 

Satu lagi kelebihan masyarakat kita ialah penulisan rumi, iaitu sama yang digunakan dalam Internet. Kita tidak ada masaalah seperti apa yang di alami oleh orang China, Thai, dan Tamil. Kita tidak sedar kelebihan atau keistemewaan kita ini.

 

Ada hanya satu masaalah sahaja yang kita hadapi dengan kandongan atau content. Iaitu 85 peratus isi Internet menggunakan BI. Itu menjadi satu batasan besar sebab murid kita kurang fasih dalam BI. Kita tidak memberatkan matapelajaran itu secara policy. Kita bersalah faham dengan mensifatkan kemahiran dalam BI atau apa Bahasa pun bermakna kita tidak mentarbatkan Bahasa sendiri. Itu lah salah faham yang menjehanamkan sistem pendidikan negara dan juga bangsa kita.

 

Untuk menguasi Internet, murid kita mestilah fasih dalam BI. Ini ialah satu masaalah yang besar untuk murid Melayu di luar bandar. Keadaan itu tidak mungkin semestinya. Dalam kajian nya dengan murid luar bandar di India, Sugara Mitra mendapati bahawa dalam tempuh tak sampai dua bulan pun, murid murid itu boleh berbahath dan berbincang dalam BI melalui program nya saperti “Grannny in the Cloud” dan “Schools in the Cloud.”

 

Setahun dua dahulu ada cerita seorang budak berumur 7 tahun, Aisyah London, geleran nya, di mana dia fasih bercakap dalam BI, bukan BI rojak cara Malaysia, tetapi BBC English. Dia belum masuk sekolah pun!! Macam mana ia mendapat kebolihan itu? Emak bapak nya membiarkan Aisyah mendengar siaran BBC dirumah nya serta membenarkan dia menenggok Youtube. Begitu juga murid luar bandar di India dengan computer membelajari BI.

 

Lebih baik kita membina 5G tower dan bilek computer di sekolah kampung daripada menghantar guru BI yang dilatih dengan cara culup dari kolej Latihan guru tempatan.

 

Dalam kajian nya dengan eksperimen “Hole in the Wall” di India, Sugara Mitra meletakkan sebuah computer di lubang dalam dinding. Lepas itu dia taruk videocamera di belakang untuk merakamkan perangai murid murid itu. Tak sampai dua minggupun seluruh murid itu dapat melayar Internet tanpa penerangan atau ajaran dari guru mereka. Bahkan guru mereka tidak tahu apa benda pun perihal computer. Experiment ini telah di buat di tempat lan. Pergilah kekampung. Berapa ramia yang sudah pandai mengunnakakn smart phone tanpa di ajar secara formal.

 

Keputusan pertama Mitra ialah, murid murid sama ada di India, Sweden atau UK, boleh mengatur diri mereka dengan spontan untuk belajar dan mengajar antara mereka sendiri tanpa adanya arahan atau penolongan dari guru mereka. Akibat pemerhatian ini Mitra membuat program “Self Organizing Learning Environment” (SOLE)  dan “Hello Hubs.” 

 

Kesimpulan saya ialah pertama, harga mahal hardware ialah masalah yang boleh dibatasi. Saya sambung lagi, iaitu lebih mahal lagi harga nya jika kita melalaikan cita cita murid kampung jika kita tidak memberi mereka kesenangan TD. Kedua, masaalah kandongan tidak ada. Bahkan kita bernasib baik sebab Bahasa kita mengunakan tulisan rumi, sama juga dengan yang di gunakan dalam Internet.

 

Tetapi ada satu lagi unsur yang lebih penting yang kita ingkari. Istilah yang saya beri kepada unsur ketiga ini ialah budaya’an, atau culture-ware. Perkataan ini belum ada lagi dalam kamus Bahasa Melayu. Budaya’an ialah unsur unsur dalam budaya dan nilai masyarakat yang boleh mendorong kita menyambut fikiran dan teknoloji baru, atau sebalik nya, menolak apa apa sahaja yang baru, kecuali kerata dan isteri.

 

Balek keatas, betul anak orang Asli boleh berbual dengan anak hartawan di New York melalaui Skype dan Zoom, tetapi mungkinkah ibubapa atau dan lebih luas lagi budaya dan masyarakat mereka membenarkan atau mengalakkan hubungan itu? Mungkin mereka akan menghalangkan.

 

Inilah maknanya masaalah budayaan yang sukar di batasi. Mungkinkah masyarakat kita menerima apabila anak anak Melayu berfasih dengan BI sebab mereka ingin berlayar di Internet?

 

Begitu juga, mungkin kah pegawai JAKIM bersenang hati bila murid murid kita mendengar kuliah dan wacana diberi oleh Imam Syamsul Ali di New York atau Ilil Abdullah di Indonesia? Judy Garland pernah menyanyi lagu “How are you going to keep them on the farm once they have been to Gay Paree?” Terjemahan rengkas:  Bagaimana nak balik ke kampung selepas melihat Bandar mewah Paris?

 

Sekarang dengan Internet, Bandar Paris datang ke kampung! Inilah soalan besar yang terkandung dalam istilah saya budayaan. Banyak kajian telah di buat apibila murid dapat melayari Internet dengan senang. Pertama kefasihan mereka dalam BI cepat meningkat. Yang lebih endah lagi, BI yang di hafizkan mereka ialah BI BBC, bukan BI rojak atau pidgin English saperti murid kita yang sekarang diajar oleh guru BI tempatan.

 

Dimana penuntut menerima broadband dan memeluk TD, mereka akan cepat bertaraf dengan penuntut negeri yang maju. Begitu juga taraf ekonomi masyarakat serta kecergasan kaum petani mereak akan juga melambong. 

Disebaliknya, banyak juga unsur kejahatan dan buruk berkait dengan TD. Antaranya, berjudi online, isi lucah atau pornography, dan berbagai jenayah on-line. Teknoloji saperti “face recognition” (mengkenal muka) boleh digunakan untuk mencari kanak kanak yang hilang. Sebaliknya teknoloji itu juga membolehkan pemerentah yang kejam dan tidak adil memerhatihan rakyat mereka dan memberkas kebebasan mereka saperti berlaku di negri China sekarang.

 

Ini ialah satu kebiasa’an sains. Semua rekaan maknusia mempunyai dua sifat – yang baik dan yang jahat. Tenaga nuclear mengrenggankan beban maknusia dan membolehkan negara maju akan tetapi ia juga boleh menjehanamkan dunia. Begitu juga TD. Itu satu cabaran yang kita mesti hadapkan.

 

Saperti disebut dahulu, TD menyentuhi semua bidang masyarakat, dari ekonomi, pertanian, dan perdagangan hingga ke pendidikan serta meninggikan dan membebaskan fikiran rakyat. Kita tidak boleh mengabaikan TD. Sebaliknya kita mesti memberi keutamaan kepada TD. Ia satu teknoloji sekarang dan pada masa hadapan yang membolehkan masyarakat kita melompat kehadapan untuk bersamping dengan negara yang maju. 

 

Sambungan:  Bahagian Ketiga Dalam Empat:  D Dalam Pendidikan Luar Bandar. Pengalaman Malaysia dan Negara Luar

 

Sunday, March 14, 2021

Pembelajaran Talian Semasa Covid-19

 Pembelajaran Dalam Talian Era COVID-19

Isu dan Cabaran ke Arah Kesetaraan Dalam Pendidikan

M. Bakri Musa

Persembahan saya di webinar anjuran Islamic Renaissance Front, Sabtu Januari 31, 2021 bersama dengan ahli panelis Dato Dr. Madeline Berma dan moderator Shamshir Alam)

Masaalah Harga

Bahagian Pertama Dalam Empat

Kemajuan sesuatu negara dan masyarakat tergantung bukan atas kekayaan sumber alam, iklim yang mengyegarkan, atau suburnya tanah air, tetapi mutu insan nya, atau dalam Bahasa Inggeris, human capital. Itu pula berasaskan pada dua tiang – nilai pendidikan dan taraf kesihatan rakyat. Wabak Covid-19 mengoncangkan kedua dua.

Taraf pendidikan Malaysia sudah dan terus merosot. Mengikut keputusan PISA, murid sekolah menengah Malaysia berkebelakangan dua ke tiga tahun bila di bandingkan dengan murid di Singapore dan Korea Selatan. Darjah kesihatan negara pula sudah ternayata. Wabak Covid-19 masih belum terkawal dan negara belum lagi bermula menyuntek penduduknya. 

Wabak ini mendedahkan dengan nyata bukan juga kemunduran taraf pendidikan pada seluruhnya tetapi juga ketidakseimbangan antara murid di bandar dan luar bandar, serta murid miskin dan mereka yang kaya. Masaalah ini tidak terhad ke Malaysia sahaja, bahkan keseluruh dunia, termasuk negara maju seperti Amerika.

Saya akan meninjau tajuk cabaran dan harapan teknoloji digital (TD) ini dari tiga segi. Pertama, peranan nya secara am; kedua, bagaimana sejarah menyelesaikan masaalah ketidakseimbangan dalam sesuatu masyarakat atau negara; dan ketiga, peranan TD bukan sahaja untuk meningkatan taraf pendidekkan negara tetapi juga untuk membina ekonomi dan pembangunan serta membebaskan fikiran rakyat.

Saya akan membandingkan peranan TD dalam pendidikkan di Malaysia, khasnya di musim wabak Covid-19 terkini, dengan pengalaman di negri lain. 

Rakyat Malaysia sudah lama mengalami Teknoloji Digital (TD) melalui alat saperti Smart phone, computer, dan Internet. TD adalah satu rekaan yang tak terbatas hebat nya, lebih hebat lagi daripada rekaan roda dan elektrik. 

TD boleh meningkatkan keadaan maanusia serta mengsamaratakan nya. Itulah kehebatan TD. Melaluinya, seorang anak miskin Orang Asli di hutan Gua Musang mempunyai peluang yang sama dengan anak seorang hartawan di kondo mewah New York. Mereka boleh menuntun wayang yang sama serta mendengar lagu yang sama. Mereka pun boleh berbual melalui Skpe dan Zoom.

TD menyentuh semua kegiatan maknusia, bukan saja pendidikan.

Merujuk kepada ketidaksamaan dalam sesuatu masyarakat, Professor Sejarah Stanford Walter Scheidel dalam bukunya, The Great Leveler:  Violence And the History of Inequality (Pemsamarataan Yang Hebat – Keganasan Dan Tidak Keseimbangan Dalam Sejarah) menulis, sepanjang sejarah apabila sesuatau masyarakat itu sudah jauh tidak seimbang keadaan nya, hanya empat saluran sahaja yang boleh menukar atau meratakan keadaan nya. Pertama, perang; kedua, revolusi; ketiga wabak; dan keempat, keruntuhan pemerintahan yang mengakibatkan keadaan hura hara saperti semasa perang.

Wabak Covid 19 ini dengan nyata mengingkari pendapat Scheidel. Wabak ini dengan nyata mendedahkan serta meningkatkan ketidakseimbangan dalam masyarakat.

Jika pandangan saya tepat, TD mungkin mengantikan wabak untuk mensamaratakan masyarakat tanpa membawa maut dan kejahanaman saperti berlaku semasa perang, revolusi, wabak, dan keruntuhan pemerentahan. TD membolehkan masyarakat kebelakangan melompat kedepan mereka yang sudah maju. Sebaliknya, ketidakseimbangan digital atau digital divide yang kini mendalam akan terus menjadi gaung digital (digital chasm), dan dengan cepatnya mempisahkan negara yang maju daripada yang mundur, jika tidak di batasi.

Malaysia bernasib baik tidak mengalami peperangan atau revolusi. Tetapi kita seperti dunia luar, mengalami wabak Covid-19. Keadaan krisis membungkarkan kelemahan, dan sebaliknya, mengsorotan keistemewaan sesuatu masyarakt.

Wabak Covid-19 mendedahkan pemerentahan negara yang tidak cekap, tanpa kemahiran, dan dirobohi dengan pecah amanah di semua peringkat. Inilah masa nya untuk kita memuluk dan melebur dengan teguh TD dalam semua bidang, bukan sahaja dalam pendidikkan.

Bila berbincang tentang TD, dua masaalah timbul dengan serta merta. Pertama, peralatan atau hardware; kedua, kandongan atau software dan content – isi.

Dengan peralatan, kesukaranya ialah harga. Membina satu menara 5G di Ulu Kelantan memang mahal dan berkekehendaki infrastructure sokongan saperti elektrik and salurun internet. Di Amerika, satu Menara 5G harga nya US$50K. Itu belum masuk membina kuasa electric dan sebagainya. Di India, Sugara Mitra telah membina model “Hello Hubs” (Pondok Hello!) dan “School in the Clouds” (Sekolah Dalam Awan) dengan harga berhampiran US$1 million.

Disini kita perlu telitikan makna “harga” dan “mahal.” Saya contohi dengan harga mesin mencuci baju. Harga membuat mesen pertama mungkin melebihi beberapa juta. Itu termasuk harga membeli tanah dan membangunkan kilang, engineer untok mengreka mesen itu, harga bahan, gaji pekerja, dan sebagainya. Tetapi selepas berjuta mesen itu di jual, dan akibat pertandingan antara syarikat, saya boleh pergi ke Sogui KL dan membeli satu mesen dengan berharga tak sampai seribu ringgit pun.

Maksud saya, batasan harga boleh di ukur atau di beri numbor. Dalam BI, quantifiable barrier. Kalau kita boleh quantify atau ukur, maknanya kita boleh batasi. Kusukaran yang tidak boleh di batasi ialah masaalah yang tidak boleh di ukur atau di beri angka.

Jika di buat tender terbuka dan menjauhi syarikat yang berkaitan dengan Rosmah Mansor, kita boleh turunkan lagi harga membina Menara 5G serta peralatan berkaitan seperti computer. Kita boleh dan mesti memberi satu laptop sekeluarga kepada yang miskin di luar dan dalam bandar. Bersama dengan itu kita mesti berikan akses broadband yang percuma atau murah.

Kerajaan sekarang merancang dengan negara Asean untok membuat jaringan satelit mempayongi seluruh Tenggara. Ini anggan anggan Mat Jenin. Lebih baik berunding dengan Indonesia, dan jika hendak masukkan negara ketiga, Phillipines. Ketiga tiga negara ini mempunyai satu kesamaan geography, yaitu mereka negara kepulauan atau maritime. Teknoloji wireless istemewa untuk negara kepulauan saperti Malaysia dan Indonesia. Kalau masuk campur negara Asia tenggara saperti Burma dan Thailand, itu akan hanya akan menambah ragam dan masaalah.

Harga satellite dan melancarkannya sudah turun dan mungkin turun lagi.  Malaysia sekarang sudah ada lima satelite. Tak mungkin semua keupayaan nya (capacity) sudah penuh di gunakan. Mungkin banyak lagi saluran yang kosong dan boleh diisi untuk memberi broadband ke luar bandar dan kawasan pendalam. Itu bukan soalan engineering tetapi pentakbiran, khasnya undang undang negri. Soalan harga pun tidak timbul sebab satelite itu semua nya sudah di bayar lansai.

Kita boleh menurunkan lagi harga dengan membuat tender terbuka. Syarikat Cina Huawei telah membina satelite untuk negara miskin di Afrika. Begitu juga untuk memberi computer kepada keluarga miskin. Bila kita bina sekolah kita tidak menyuroh ibubapa membeli kerusi dan meja untuk anak mereka. Begitu juga untuk laptop.

Tetapi waspada. Bila kita membeli satellite buatan orang lain, itu seumpama memberi kuci rumah kepada meraka. Mereka bila masa sahaja boleh masuk dan melihat isi rumah kita.

Memendekkan cerita, masalah harga hardware boleh dan mesti di batasi. Jualkan Syarikat penerbangan MAS kalau tidak cukup dana.

Satu lagi sudut harga yang pasti di telitikan. Yaitu berapa tinggi lagi harga nya jika kita melalaikan atau menyangkar sebilangan besar masyarakat kita yang kebanyakkan nya terdiri dari kaum Bumiputra dari kemudahan TD? Sudah tentu harga itu lebih tinggi lagi dan tidak boleh di beri angka. Selanjutnya, akibat kebelakangan itu akan berturun ke anak dan cucu mereka hingga tidak langsung boleh di bela.

Bersambung:  Bahagian Dua Dalam Empat:  Masaalah Kandungan

Sunday, March 07, 2021

Choosing A Path Not Well Trodden: Reflecting On A Young Malaysian's Decision

 Choosing A Path Not Well Trodden

Reflecting On A Young Malaysian’s Decision

 

First posted in Malaysiakini.com, Dec 5, 2001

 

 

Dear Feisal:

 

Your e-mail made my day, or rather, evening! It came when I had a few Malaysians at my home for buka puasa. I was able to share your exciting news with them. As you can imagine, we were all cheering for you. I had to print extra copies of your e-mail as they all wanted to read it. I hope you do not mind!

 

            As you can tell, whenever we see an exceptional Malaysian (especially a Malay like you), we share in the reflected glory. There are not many of us to get enthused with over their achievements or life journey.

 

            I am from Kampung Tengah, Sri Menanti, but spent my childhood in your village of Lenggeng in the early 1950s. My parents were schoolteachers there. I remember the stinking Lee Rubber Factory near the old Malay school. Both are now gone. So too the water mill behind the factory. When I visited Lenggeng recently, some of the old timers still remembered being taught by my parents!

 

            Thank you for your update on Malay College. It had a period of excellence in the 1960s and early 70s. I was a prefect at Prep School in 1962 when admission to the college at Form I was for the very first time based on merit. Out of over 100 new students, only three were politically connected. One was the son of the Agung, another that of the Member of Parliament representing my district. I cannot remember the third. You could tell them apart quickly as they were so far behind the rest. This pattern of excellence lasted until your time, but after that MCKK went rapidly downhill. It is now but a glorified Middle School.

 

            I met many of the local headmasters of MCKK (after they had left to be promoted elsewhere) here in California a few years ago while they were on a culup (quickie) summer course at Stanford. We had many long discussions. What I remember about them was that they were not impressive. I shudder to think that our community had entrusted our best and brightest to these far-from-stellar characters!

 

            I looked up my old MCKK album to see pictures of budak Negri (Negri boys). Yes, there was your friend Basiruddin. Give my salaam to him. I was in the same batch as Nik Zainal, now the country’s leading interventional cardiologist.

 

            Your headmaster was not the one I met at Stanford; they were the generation following him. I am glad that he inspired you because I was not impressed with many of his successors. I remember one in particular. He bragged about being headmaster for only a few months before being “promoted” to the Ministry. I would have thought that being headmaster of MCKK to be the most rewarding assignment, and thus a terminal one. I would love to be given that opportunity to mold some of the brightest young Malay minds. Yet many consider the position as but a mere stepping stone on their way to be “Undersecretary for Procurement” at the Ministry of Education. For this particular character, his ultra-brief MCKK tenure was but an adornment on his resume.

 

            Your inspiring story is what I expect of our young today. My heart jumps with joy whenever I hear from one of you. I have faith in our people. Just give us the opportunity. You mentioned your friends at Stanford. A few months ago I had some of them for dinner at my house and we had some interesting robust discussions. They definitely impressed me.

 

            I am glad that you have chosen a not-so-well trodden path to challenge you. When I was in Malaysia in the late 1970s I tried to encourage young Malay doctors and scientists to focus on their professional careers and not be seduced into being heads of departments or chairman of this or that. They would then get bogged down with administrative trivia. I have seen too many Malay PhDs who have not done an iota of research since getting their degree.

 

            It also saddens me to see bright young Malay surgeons lured with rapid promotions and then being unable to cut themselves out of a paper bag. They have ignored their surgical skills and professional development. There is no way they could inspire their subordinates; they would see through the technical incompetence.

 

Part of the reason I left Malaysia was that as a professional I was stuck. The only way to advance was to opt into administration. The other reason was my inability to convince the authorities to invest in promising young doctors. I tried to convince the Ministry to send of them to the best universities so they could contribute more to Malaysia upon their return. The bureaucrats’ response was that these doctors should spend their first three years in Ulu Kelantan. And like all good obedient Malays, they patiently awaited their turn.

 

            I remember one who was accepted to do public health at UCLA, a top program, and on a UN scholarship to boot! I could not convince the Public Service Commission to release him temporarily from his Malaysian scholarship bonds. That was the final straw for me. The saving grace is that at least he is now a successful private practitioner. He could have been a superb public health expert, a skill Malaysia desperately needs.

 

            Allah in His wisdom endows every tribe with its share of the bright and talented. It is what that we do with this divine gift that would determine our future. That is why I am pessimistic about Malaysia, Malays in particular. We do not appreciate the jewels in our midst. Instead we adulate our kucing kurap (scruffy cats). Until we change, we would be destined to be third rate forever.

 

            Selamat Berpuasa and Selamat Hari Raya to you and your family.

 

Bakri